SamochodyCo warto wiedzieć o leasingu samochodów?

Co warto wiedzieć o leasingu samochodów?

Co warto wiedzieć o leasingu samochodów?

Leasing samochodów stanowi jedną z najpopularniejszych form finansowania pojazdów w naszym kraju. Jak dokładnie wygląda leasing samochodów i na czym polega?

Co to jest leasing?

Leasing to umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy leasingobiorcą (osobą korzystającą z przedmiotu leasingu), a leasingodawcą (firmą finansującą przedmiot leasingu). W polskim prawie leasing funkcjonuje jako tzw. umowa nazwana, co oznacza w skrócie korzystanie z przedmiotu leasingu zgodnie z warunkami określonymi w umowie, za odpłatnością. Umowy leasingowe regulują okres kredytowania, wysokość miesięcznych rat oraz obowiązki i prawa zarówno leasingobiorcy, jak i leasingodawcy. Leasing samochodowy polega na udostępnieniu leasingobiorcy pojazdu za odpowiednią odpłatą dzierżawy. W trakcie trwania umowy leasingobiorca nabywa prawo do korzystania z umownego środka trwałego w zamian za okresowe raty leasingowe, które spłaca się najczęściej co miesiąc.

Leasing samochodowy – jak to wygląda?

Umowa leasingu stanowi, że przez czas trwania leasingu pojazd stanowi własność firmy leasingowej. Oznacza to, że najemca ma obowiązek przestrzegać ustalonych przez leasingodawcę warunków korzystania z pojazdu i jest zobowiązany do uiszczania opłat leasingowych za leasingowany towar (w tym przypadku pojazd). Umowy leasingu nakładają pewne ograniczenia na funkcjonalność leasingu i możliwość korzystania z pojazdu przez korzystającego. W szczególności nie może się: modyfikować lub samodzielnie naprawiać pojazdu bez uprzedniej zgody leasingodawcy. Leasingobiorca może (ale nie musi) zakupić pojazd po z góry ustalonej cenie na koniec leasingu. Firma leasingowa może zażądać od najemcy wpłacenia kaucji. Wpłata własna wynosi zazwyczaj 10–20% wartości leasingowanego pojazdu.

Rodzaje leasingu samochodowego

W przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca zobowiązany jest do amortyzacji. Umowy leasingu zawierane co do zasady na okres dłuższy niż 40% okresu amortyzacji towaru, a kosztami uzyskania przychodów korzystającego mogą być koszty rat netto oraz koszty początkowe. Podatek VAT płacony jest w ratach, a po zakończeniu umowy leasingobiorca może zakupić pojazd po cenie zależnej od stawki amortyzacji i okresu leasingu. Leasing operacyjny cieszy się szczególną popularnością wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na atrakcyjną konstrukcję oraz raty umożliwiające odliczenie podatku VAT.

Umowy leasingu finansowego zawierane zazwyczaj na długi okres czasu. Standardowy okres leasingu finansowego wynosi 12 miesięcy i więcej. Obowiązek amortyzacji ciąży na leasingobiorcy, a zarówno odsetki ratalne, jak i amortyzacja mogą być kosztami uzyskania przychodów. Podatek VAT płatny jest z góry w momencie podpisania umowy, a leasingowany przedmiot staje się własnością korzystającego po opłaceniu raty.

Powiązane posty